Datapolitikk - Håndtering av personopplysninger

Introduksjon

"Skjærhalden Båtforening", "vi" og "oss" i denne datapolitikken ("Datapolicy") refererer til de som leverer tjenestene ("Tjenester") på denne nettsiden ("batplass.shbf.no") sammen med våre tjenesteleverandører.

Denne datapolitikken forklarer: Dette er for at du skal kunne utøve dine rettigheter og vi må være helt transparente når det gjelder håndteringen av dine personopplysninger. Vi beskytter personvernet ditt til det ytterste.

Vi behandler personopplysninger i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Vi er behandlingsansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger, med mindre annet er angitt i denne policyen.

Dine personlige data

Personopplysningene som kan behandles refererer primært til informasjon som du, direkte eller indirekte, gir oss. Vi behandler personopplysninger for å holde et sikkert og oppdatert kunderegister. Vi samler inn personopplysninger fra deg når du:

Formålet med behandlingen av personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

Personlig informasjon

Grunnlag for behandlingen

Identifikasjonsinformasjon som eksempel:
Navn, kundenummer, e-postadresse, telefonnummer, båtens navn og modell
Kontaktinformasjon som:
Adresse, E-postadresse, Telefonnummer
Transaksjonsdata som:
Type betalingsmåte og tidspunkt for disse
Oppgaver som:
Plass-ID, Område, Periodisitet
Avtale. Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser overfor deg i henhold til vilkårene for tjenestene.
Oppbevaringsperiode: Dataene lagres i den tiden som kreves for et juridisk grunnlag (GDPR).

Dine rettigheter

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du en rekke rettigheter i forhold til behandlingen av dine personopplysninger. Vi behandler dine personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle dine rettigheter.

Be om registerutdrag

Du har rett til å be om bekreftelse fra oss én gang per kalenderår om personopplysningene vi behandler om deg (registerutdrag).

Rett til retting

Hvis du mener at personopplysninger som er registrert hos oss er uriktige eller ufullstendige, kan du be om retting av dine personopplysninger ved å kontakte oss.

Motsette deg behandling basert på vår legitime interesse

Du har rett til å protestere mot behandling basert på en legitim interesse av grunner som gjelder din spesifikke situasjon. Vi kan imidlertid fortsette å behandle dataene dine, selv om du har protestert mot behandlingen, hvis vi har tungtveiende legitime grunner for behandlingen som oppveier din personverninteresse.

Rett til å bli slettet

Du har rett til å få slettet personopplysningene dine (med mindre vi er forpliktet ved lov til å beholde alle eller deler av dataene). Vær imidlertid oppmerksom på at vi da sannsynligvis ikke lenger er i stand til å tilby tjenestene for deg.

Retten til dataportabilitet

Du har rett til å motta en kopi av personopplysningene om deg og overføre disse til noen andre (dataportabilitet). Forskjellen mellom dataportabilitet sammenlignet med registerutdrag er kun de dataene du selv har gitt oss og som vi behandler med støtte av rettslig grunnlag, gjennom f.eks. avtalen med deg.

Sikkerhet

Vi tar spørsmålet om sikkerhet for dine personopplysninger svært alvorlig. Vi tar passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte dine personopplysninger mot feil tilgang, endring eller ødeleggelse. Tilgangen til informasjon er begrenset på ulike måter (f.eks. med brukerautorisasjon og passord, som kun tildeles de ansatte som trenger tilgang for å utføre sine oppgaver). Andre sikkerhetstiltak inkluderer kryptering, ip-blokker, brannmurer og fysiske begrensninger og begrensninger på tilgang til bygninger og filer.

Overføring av personopplysninger

Tjenestetilbydere

For å oppfylle formålene med å behandle dine personopplysninger, kan vi dele personopplysninger med våre tjenesteleverandører. Disse tjenestene inkluderer: informasjonstjenester, telefonitjenester, støttetjenester samt IT-tjenester, support, drift, forbedring, utvikling og tjenester for å administrere utsendelser. Disse tjenesteleverandørene kan kun behandle dine personopplysninger i henhold til våre uttrykkelige instruksjoner og kan ikke bruke dataene dine til egne formål. De er også forpliktet av lov og kontrakt til å beskytte dine personopplysninger.

Andre mottakere

I tillegg til mottakerne ovenfor, kan vi, i den grad det er nødvendig, dele dine personopplysninger med følgende mottakere:

Behandling av personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger innenfor EU/EØS. Dersom det skjer at en av våre underleverandører befinner seg utenfor EU/EØS-området, sørger vi for at det finnes avtaler som krever at mottakeren beskytter dine personopplysninger. Du har rett til å be om hvilke tjenesteleverandører personopplysningene overføres til og hva formålet er.

Informasjonskapsler

Vi administrerer vanligvis ikke informasjonskapsler før du velger å opprette en konto, logge på eller foreta en betaling. Informasjonskapslene som brukes på nettsiden er kun de som er absolutt nødvendige for å få tjenestene til å fungere, for eksempel påloggingsfunksjonen og betalinger. Disse informasjonskapslene kan ikke samtykkes til eller velges bort. De kan unngås ved å ikke bruke våre tjenester eller slå av informasjonskapsler i nettleseren.

Endringer i datapolitikken

Vi kan fra tid til annen gjøre endringer i denne datapolitikken. Hvis slike endringer gjøres, vil vi varsle deg om slike endringer via for eksempel Nettstedet eller via e-post. Vi anbefaler at du regelmessig leser vår datapolicy for å få den nyeste versjonen.

Kontakt

Spørsmål eller kommentarer besvares på e-post: post@shbf.no
Sist oppdatert: 2023-02-15
Skjærhalden Båtforening c/o Revisordamene AS, v/Marte A.
Vadbenken 8
1680 Skjærhalden

E-post: post@shbf.no

Personvern


Betal og bookingsystem fra: Hamnsystem.se
GDPR